Akademia Rekomendacji is a new Partner of Poland IT Meeting 2018

Akademia Rekomendacji Sp. z o.o. is a leading Polish training and consulting company working in the area of networking and recommendations. It supports companies, entrepreneurs and professionals in developing both individual and team networking competences. It teaches and improves the skills necessary for building and developing relations and sales based on recommendation. The team of the company works based on long business experience of Grzegorz Turniak – a well-known network expert in Poland, the author of books, articles and educational films.
As research shows that 98% of companies is of the opinion that the capital of contacts or gaining recommendations is one of the most significant factors of business development. At the same time only 3% of companies has introduced the strategy of gaining customers by recommendations.

Posted on 18 December 2017 in News

Share the Story

Back to Top
Please wait...

Subscribe to our newsletter

Want to be updated with Poland IT Meeting activities? Drop your details and we\\\'ll make sure you’re the first one to know!
Zgadzam się na używanie przez Buena Vista Media Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (telefonów, SMS-ów, e-maili) dla celów marketingu bezpośredniego.
Zgadzam się na przesyłanie przez Buena Vista Media Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej (w szczególności poczty elektronicznej).
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Buena Vista Media Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą we Wrocławiu moich danych osobowych ujętych w formularzu zgłoszeniowym na potrzeby otrzymywania Newlettera dotyczącego wydarzenia Poland IT Meeting.
Informujemy, iż administratorem danych osobowych jest Buena Vista Media Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą we Wrocławiu … (dowiedz się więcej) SIGN UP FOR NEWSLETTER NOW
Facebook IconYouTube IconTwitter IconNewsletter Icon Visit Our LinkedIn Profile