Rejestracja – Informacje

Informujemy, iż administratorem danych osobowych jest Buena Vista Media Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą we Wrocławiu NIP: 8952178057, REGON: 369258190 wpisana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000729669, adres: 51-523 Wrocław, ul. Laskowicka 7.

W celu realizacji praw wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych (o których poniżej) lub uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt pod adresem: meeting@polanditmeeting.com

Pozyskane dane osobowe przetwarzamy wyłącznie w zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa, w szczególności na podstawie i w zakresie udzielonej zgody.

Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, ani nie będą przekazywane do państw trzecich, chyba że konieczność taka wynikać będzie z obowiązujących przepisów prawa. Kontaktowe dane osobowe w postaci imienia, nazwiska, nr telefonu kontaktowego, adresu email, firmy oraz stanowiska a w przypadku zamieszczenia w profilu – również wizerunku, będą udostępniane innym zarejestrowanym użytkownikom w celu umożliwienia organizacji spotkań w ramach wydarzenia Poland IT Meeting.

Dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania zgody na ich przetwarzanie bądź skutecznego wniesienia sprzeciwu.

Każdy, kogo dane osobowe są przetwarzane ma prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu bądź przenoszenia danych.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolna, jednak brak jej wyrażenia uniemożliwi skuteczną rejestrację konta. Dla skutecznego cofnięcia zgody wystarczy przesłanie dyspozycji na wskazany powyżej adres mailowy, bądź powiadomienie Administratora Danych w dowolny sposób dający mu możliwość do zapoznania się z wolą osoby, której dane dotyczą.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być w każdej chwili cofnięta bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed cofnięciem zgody.

Każdy, kogo dane są przetwarzane ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanym procesom przetwarzania, w tym profilowaniu.

Back to Top
Czekaj...

Zapisz się do newslettera

Chcesz być na bieżąco z działaniami Poland IT Meeting? Podaj swoje dane a my zadbamy o to abyś dowiedział się pierwszy/-a!
Zgadzam się na używanie przez Buena Vista Media Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (telefonów, SMS-ów, e-maili) dla celów marketingu bezpośredniego.
Zgadzam się na przesyłanie przez Buena Vista Media Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej (w szczególności poczty elektronicznej).
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Buena Vista Media Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą we Wrocławiu moich danych osobowych ujętych w formularzu zgłoszeniowym na potrzeby otrzymywania Newlettera dotyczącego wydarzenia Poland IT Meeting.
Informujemy, iż administratorem danych osobowych jest Buena Vista Media Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą we Wrocławiu … (dowiedz się więcej) ZAPISZ SIĘ TERAZ
Facebook IconYouTube IconTwitter IconNewsletter Icon Visit Our LinkedIn Profile